Zemědělské a obchodní družstvo PODHRADÍ

Vítejte na stránkách Zemědělského a obchodního družstva Podhradí

Hlavními předmětem činnosti družstva je rostlinná a živočišná výroba. Hlavním artiklem rostlinné výroby je pěstování pšenice, řepky, žita potravinářského, sladovnického ječmene a máku. V živočišné výrobě se družstvo zabývá výrobou mléka a výkrmem býků.

Přidruženou výrobou podniku jsou zámečnické a truhlářské práce