Investiční záměry

Investice do zemědělských podniků_Zemědělské a obchodní družstvo PODHRADÍ_Brambory.

Výsledkem projektu je pořízení strojů pro brambory – separátoru hrud a kamene, rozmetadla průmyslových hnojiv, systému automatického řízení traktoru podle GPS a postřikovače. Realizací projektu došlo ke stabilizaci a zhodnocení majetku žadatele a k jeho dalšímu rozvoji v oblasti rostlinné výroby.

Investice do zeměděské činnosti přes MAS Lužnice - ZOD Podhradí

Výsledkem projektu je pořízení strojů do rostlinné výroby – kypřič půdy, podmítač. Realizací projektu došlo ke stabilizaci a zhodnocení majetku žadatele a k jeho dalšímu rozvoji v oblasti rostlinné výroby.

Pozvánka na ČLENSKOU SCHŮZI Zemědělského a obchodního družstva PODHRADÍ